мај 10, 2019

Годишен извештај за 2018 година на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија

И покрај одредени позитивни поместувања, 2018 година беше уште една година во која политичките настани доминираа над реформските процеси. Неуспешниот референдум, што следуваше по потпишувањето на Преспанскиот договор и напорите да се создаде мнозинство за негово усвојување во Собранието, резултираа со контроверзниот Закон за амнестија на учесниците во Крвавиот четврток. Мешањето на политиката во правосудството грубо ги прекрши принципите на еднаквост пред законите и владеењето на правото. Институциите потфрлија и со бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, а изостана и понесување на каква било одговорност на надлежните во овој случај.

Овие настани, заедно со нетранспарентното донесување на неколку закони од кривично-правната област, фрлија сенка на воспоставената соработка на Владата и граѓанските организации. Иако нивната вклученост при донесувањето на одредени закони беше на задоволително ниво, а Блупринт групата за правосудство активно партиципираше во севкупните реформски процеси, сепак парцијалните и политички мотивираните интервенции во важни закони ја намалија правната сигурност на граѓаните и им наштетија на зацртаните реформски цели.

Документи