мај 14, 2012

Годишен извештај за човековите права во РМ за 2011

Денес, во НВО Инфо-центарот Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ го презентираше Годишниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за 2011 година.

Документи