мај 10, 2015

Годишен извештај за човековите права во Република Македонија 2014

Една од основните активности на Хелсиншкиот комитет е набљудување на судските постапки ширум државата, особено од кривичната и граѓанската област. Во текот на 2014 година беа набљудувани десетици предмети, за време на неколку стотини судски рочишта. Дополнително, преку својата програма за бесплатна правна помош, Хелсиншкиот комитет беше во можност да разгледува и постапува по голем број на судски предмети, вклучително и оние што се водат пред Управниот суд. Како и изминатата година, така и 2014 година ја карактеризираше селективната правда преку очигледно вмешување на извршната во судската власт и прогонот на неистомисленици и критичари на власта. Судството не успеа да се издигне над ваквите притисоци и во одредени случаи, преку определување притвор во случаи каде што можеше да се определат алтернативни мерки, и самото придонесе кон генералното чувство дека некои судски постапки се само формална завршница на однапред смислено сценарио на извршната власт.

Ова особено беше забележливо во судските предмети против Јован Вранишковски и припадници на Православната охридска архиепископија, новинарот Томислав Кежаровски, лекарот Дејан Ставриќ, претседателот на Советот на Општина Центар, Мирослав Шиповиќ, директорите на неколку училишта во Гостивар и десетици лустрирани поранешни функционери и општественици како наводни соработници на комунистичкиот режим.