Corner Проекти

Проекти 2011 15 December 2011

Наслов на проектот

Донатор

Времетраење

ЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош

Бранители на граѓанските права (поранешен Шведски Хелсиншки Комитет)

Јануари

Mај 2011

23000

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура

УНВФТВ

Јануари

Декември 2011

13500

Школи за човекови права (две)

Норвешки Хелсиншки Комитет

...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo