Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување

Проектот има за цел превенција и намалување на прекршувањата на работничките права на текстилните работнички преку нивно правно зајакнување и теренско документирање на случаи на прекршени работнички права. Дополнително, проектот треба да го поттикне самозастапувањето на текстилните работнички во процесите на носење политики кои ги регулираат нивните права.

Донатор: ФООМ