Работнички обединете се!

Целта на овој проект беше обезбедување на подобар пристап до правда во случаите на дискриминација врз жените на работно место, подобрен систем на заштита од дискриминација на жените на работното место, како и подигнување на свеста на јавноста за состојбата со дискриминација врз жените на работното место и употреба на заштитните механизми. Преку овој проект Хелсиншкиот комитет успеа да обезбеди бесплатна правна помош за жени и девојки жртви на родово базирано насилство, вклучително и нивно застапување пред надлежните судови. Исто така, Комитетот работеше на подигање на јавната свест, особено кај жените и девојчињата во врска со нивните права и достапните заштитни механизми во случаи на претрпена дискриминација на работното место.

 

Донатор: Косовска Женска Мрежа
Временска рамка: 2020-2021