August 9, 2022

Lufta kundër torturës dhe trajtimit çnjerëzor – infografik për periudhën dhjetor 2021- maj 2022