Forma për ndihmë juridike falas

1. Të dhëna personale:

2. A pajtoheni që rasti juaj të përfshihet në raportet (mujore dhe vjetore) të Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut?

PoJo

3. A pajtoheni që Komiteti i Helsinkit të ndërmerr veprime në emrin tuaj, në kuptim të: kontrollit të lëndës para organit kompetent, dërgimit të letrave në adresë të organeve kompetente /institucioneve, kontakt me avokatin tuaj (poqese e keni) dhe të ngjashme/?

PoJo

4. Kërkesa juaj