Dhuro

Për të bërë donacion në Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Ju lutemi përdorni xhiro-llogarinë e mëposhtme:

Emri: KOMITETI I HELSINKIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT I RMV – Shkup
Llogaria: 300000001460759
Numri tatimor: 4030994172337

Për pagesa valutore, shfrytëzoni udhëzimet e mëposhtme:

(Instructions for influx from abroad)

BENEFICIARY:
Company name: HELSINSHKI KOMITET ZA CHOVEKOVI PRAVA NA R.M SKOPJE
Address: UL. NAUM NAUMOVSKI – BORCHE BR. 83-1
Acc. No. : 0270100132394
IBAN: MK07300701001323920

BENEFICIARY’S BANK:

Komercijalna banka AD Skopje
Ul. Orce Nikolov br. 3, 1000 Skopje, Macedonia
BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X