март 31, 2020

Работничките права во време на коронавирусот

Од воведувањето на мерките во државата, Хелсиншкиот комитет доби 60 пријави за прекршување на работнички права, кои опфаќаат 1554 работници. Деталите околу појавата на колективни отпуштања, принудни прекини со спогодби, неисплаќање на плати и намалување на плати во изминативе две седмици, како и во врска со непродолжувањето на договорите на определено време, принудното користење на годишниот одмор и/или неплатеното отсуство, прекршувањата на препораките на Министерството за здравство и други прекршувања се достапни на следниот инфографик.

Документи