Донирај

За да донирате во Хелсиншкиот комитет за човекови права Ве молиме користете ја следната жиро сметка:

Назив: ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА Р.С.М. СКОПЈЕ
Сметка: 300000001460759
Даночен број: 4030994172337

За девизни уплати, користете ги следните инструкции:

(Instructions for influx from abroad)

BENEFICIARY:
Company name: HELSINSHKI KOMITET ZA CHOVEKOVI PRAVA NA R.S.M. SKOPJE
Address: UL. NAUM NAUMOVSKI – BORCHE BR. 83-1
Acc. No. : 0270100132394
IBAN: MK07300701001323920

BENEFICIARY’S BANK:
Komercijalna Banka AD Skopje
Ul. Orce Nikolov br. 3, 1000 Skopje, Macedonia
BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X