април 15, 2020

Работничките права во време на коронавирусот бр.2

Во периодот од 1 до 14 април 2020 година, Хелсиншкиот комитет доби 56 пријави за прекршување на работнички права, кои опфаќаат 363 работници. Деталите околу појавата на колективни отпуштања, принудни прекини со спогодби, неисплаќање и/или намалување на плати во изминативе две седмици, како и во врска со други прекршувања, се достапни на следниот инфографик.

Документи