август 25, 2020

Какви промени носи новиот Закон за работни односи?

Документи

Видеа

Синдикатите во секоја фирма и институција да можат да тужат

Родителско отсуство и за мајката и за таткото

Флексибилна работа; Работниците без договор пак ги нема во законот

Рокот за приговор на отказ да се зголеми на 15 дена

За неисплатени надоместоци да може да се тужи и до 5 години