June 28, 2019

Version të propozuar të Ligjit për marrëdhëniet e punës – përpjekjet të Komitetit të Helsinkit

Komiteti i Helsinkit është pjesë e grupit punues për përgatitjen e Ligjit për marrëdhëniet e punës nga gushti i vitit 2018. Në këtë plan të përkushtimeve, Komiteti i Helsinkit e analizon verzionin e tashëm të propozim Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe i saktëson dispozitat e ndryshuara. Struktura e planit përfshin dispozitat konkrete nga propozim Ligji, përshkrimin e zgjidhjeve të propozuara, thelbin e rekomandimeve të Komitetit të Helsinkit dhe statusin aktual të zbatimit të rekomandimit.

Dokumentet