декември 30, 2022

Рангирање на дигитални права и почитувањето на законските обрски на телекомуникациските оператори

Постоечките закони во Северна Македонија се јасни во следењето на највисоките стандарди за слобода на изразување и приватност, а тоа значи дека сите телекомуникациски компании во земјата треба
подобро да ги почитуваат своите законски обврски, треба да се направат повеќе напори затранспарентност и проактивно објавување на информации релевантни и за слободата на изразување и за приватноста на корисниците.
Овие информации треба да бидат лесно пристапни и достапни за јавноста.

 

Документи