јануари 16, 2023

Втор квартален инфографик – „Борба против тортура и нехуман третман”

Во период од јуни до ноември 2022 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Борба против тортура и нехуман третман”, поддржан од Европската Унија:
  • Спроведоа 11 посети на казнено-поправни установи и воспитно поправната установа
  • Обезбедија правна помош на вкупно 103 осудено лице
  • Обезбедија советување со психијатар на вкупно 104 осудени лица
  • Поднесоа 77 поднесоци пред надлежните институции за остварување на правата на осудените лица
Повеќе информации за овие и другите спроведени активности можете да прочитате на инфографикот подолу