април 8, 2021

Правна помош на осудени лица и штитеници – февруари 2021

Мониторинг тимот на Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници во текот на месец февруари спроведоа пет онлајн правни советувања во пет казнено поправни установи.

За обезбедената правна помош на осудените лица и штитеници подетално во инфографикот во прилог.

Документи