јули 13, 2020

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари-јуни 2020

Од јануари до јуни 2020, заедно со здружението Гласен текстилец, овозможивме правна и параправна помош за 308 случаи во повеќе места низ државата и поднесовме 19 барања за вонреден инспекциски надзор.  За повеќе детали околу состојбата со правата на текстилните работнички во овој период, погледнете го инфографикот.

Документи