март 29, 2019

(Не)ефикасноста на Државниот инспекторат за труд во заштитата на работничките права – инфографик

На следните линкови може да преземете инфографик (на македонски, албански и англиски јазик) кој содржи податоци за постапувањето на Државниот инспекторат за труд во однос на барањата за вонредни инспекциски надзори, како и соодветни препораки за подобрување на ефикасноста на инспекторатот. Инфографикот го опфаќа периодот од август 2018 до март 2019 година и е изготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија’’, финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија.

Документи