јуни 21, 2019

Истражување на ставовите на граѓаните за работата на АВМУ и АЕК

Колку граѓаните се запознаени со работата на Агенцијата за аудио визуелни медиуми и Агенцијата за електронски комуникации? Каква е јавната доверба во регулаторите? Колку сме како општество задоволни со цената и квалитетот на телекомуникациските услуги? Како до подобра регулација на пазарите која би резултирала со пониски цени за поквалитетни услуги?

Документи