March 3, 2020

Miratimi i ligjit në procedurë të rregullt përmes shembullit të Ligjit të ri për marrëdhëniet e punës – Infografik

Nëse ju intereson procedura e saktë përmes së cilës kalon një ligj maqedonas para se të hyjë në fuqi, ky infografik do t’jua ofrojë të gjitha përgjigjet e sakta dhe do t’ju ndihmojë në vizuelizimin e tërë procesit. Në linkun mund ta shkarkoni infografikun i cili përmban të dhëna për procedurën e rregullt të miratimit të ligjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Infografiku është përgatitur në kuadër të projektit ,,Rritja e produktivitetit përmes përmirësimit të kornizës ligjore për marrëdhëniet e punës në Maqedoninë e Veriut’’, financuar nga Fondi për qeverisje të mirë i Britanisë së Madhe. Opinionet dhe qëndrimet e shprehura në këtë përmbajtje nuk i pasqyrojnë gjithmonë opinionet dhe qëndrimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Dokumentet