март 29, 2017

Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово за периодот 13.03.2017– 26.03.2017 година

Двонеделен извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово ги опфаќа темите: Просторни капацитети и услови во кампот, Институционално постапување, состојбата во Прифатните центри и Нерегуларната миграција, за периодот 13.03.2017 – 26.03.2017 година.

Документи