април 4, 2017

Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово за периодот 27.03.2017– 31.03.2017 година

Неделниот извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово ги опфаќа темите: Просторни капацитети и услови во кампот, Институционално постапување, состојбата во Прифатните центри и Нерегуларната миграција, за периодот 27.03.2017 – 31.03.2017 година.

Документи