јули 22, 2016

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2015 година

Годишниот извештај за криминалот од омраза во 2015 година опфаќа 44 инциденти кои се разработени според вид, локација, време на сторување, пристрасната мотивација, бројот на жртви и сторители и статус на случаите.

Документи