ноември 15, 2012

Подобрување на учеството во демократските процеси на етничките заедници под 20%

Издавач:

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Правни експерти:

м-р Елена Михајлова и Владимир Данаилов

Реализација на проектот:

Кочо Андоновски и Гордана Несторовска

Документи