јуни 11, 2020

Мониторинг на говор на омраза од 1 јануари – 30 април 2020 во три пилот општини

Во овој четиримесечен период на веб платформата govornaomraza.mk има 298 пријави по различни категории, при што забележителен е порастот на пријави споредено со 2019 година. По прогласувањето на вонредната состојба, фокусот од парламентарните избори, кои беа најавени за април, се префрли на следењето на говорот на омраза врз основа на нова заштитна категорија – здравствената состојба.

На инфографикот се резултатите од спроведен мониторинг на говор на омраза во периодот 1 јануари – 30 април 2020 година, со фокус на три пилот општини: Штип, Битола и Тетово.

Видеото содржи конкретни примери на говор на омраза.

Документи

Видеа

Мониторинг на говор на омраза 1 јануари - 30 април 2020