април 17, 2019

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари – март 2019

Во периодот од јануари до март 2019 година беа изготвени 11 барања за вонреден инспекциски надзор и беа дадени 52 правни советувања. Ова се дел од податоците содржани во Инфографикот за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници.

Информаторот е изготвен во рамки на проектот ,,Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување”, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Документи