август 21, 2020

Инфографик за родово базирана дискриминација на работно место, април-јули 2020 (II)

Во периодот од април до јули 2020 година регистриравме десет случаи на дискриминација на работнички врз основа на пол, род и личен статус и обезбедивме бесплатна правна помош за 11 жени.  Исто така, иницирани се постапки пред Државниот инспекторат за труд, како и една судска постапка. 

За повеќе детали преземете го инфографикот подолу.

 

 

 

Документи