мај 14, 2020

Дали надежта или стравот преовладуваат меѓу ЛГБТИ лицата во Европа?

Соопштение за медиуми на Европската агенција за основни права, Виена/Брисел, 14 мај 2020 година

Денес сè повеќе лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, трансродови лица и интерсексуалци (ЛГБТИ) се отворени за својата сексуална определба но стравот, насилството и дискриминацијата остануваат на високо ниво, покажуваат резултатите од анкетата на Агенцијата за основни права на ЕУ за искуствата на ЛГБТИ лицата во Европа. Со 140.000 испитаници, ова е најголемата анкета досега за криминал од омраза и дискриминација против ЛГБТИ лицата. Ваквите резултати треба да поттикнат мерки на политика за дополнителна заштита и унапредување на правата на ЛГБТИ лицата.

„Премногу ЛГБТИ лица продолжуваат да живеат во сенка, плашејќи се да не бидат исмејувани, дискриминирани или дури и нападнати. И покрај тоа што некои земји имаат напредно ниво на еднаквост за ЛГБТИ лицата, резултати од нашата анкетата покажуваат дека севкупно постои само мал реален напредок, оставајќи многу ЛГБТИ лица сè уште ранливи. Нивната работа и тешкотиите во здравствената заштита може да се уште полоши како резултат на КОВИД-19. Креаторите на политики треба да обрнат внимание и да работат повеќе во насока на активно промовирање на целосното почитување на правата на ЛГБТИ лицата”, изјавува директорот на ЕАОП Мајкл О’Флаерти.

Комесарот за еднаквост, Хелена Дали додаде: „И покрај важните чекори напред во однос на еднаквоста на ЛГБТИ + луѓето во ЕУ во последните години, луѓето од ЛГБТИ + сè уште пријавуват високи нивоа на дискриминација. Повеќе загрижувачки, неодамна бевме сведоци во рамки на инциденти на ЕУ против ЛГБТИ, како што се напади врз гордости, усвојување декларации за „зона без идеологија за ЛГБТИ“, казни за реклами за ЛГБТИ-пријателски и други. Сите во Европската унија треба да се чувствуваат безбедни и слободни да бидат сами“.

Извештајот ‘Долг е патот до ЛГБТИ еднаквоста’ прави преглед за тоа како околу 140.000 ЛГБТИ лица во Европската унија, Обединетото Кралство, Србија и Северна Македонија ги доживуваат своите човекови права. Тој, исто така, ги истакнува промените од првата ЛГБТИ анкета на ЕАОП спроведена во 2012 година. Споредбата на двете анкети покажува мал генерален напредок во текот на седумте години. Просеците на ЕУ ги затскриваат важните разлики меѓу земјите. Во некои, над 70% од ЛГБТИ испитаниците изјавуваат дека општеството е потолерантно, додека во други, дури 68% изјавуваат дека е помалку толерантно.

Клучните наоди од анкетата вклучуваат:

 • Отвореност: 6 од 10 лица избегнуваат држење за рака со нивните партнери во јавност.
 • Малтретирање: 2 од 5 испитаници изјавуваат дека биле вознемирувани во годината која претходи на спроведената анкета.
 • Напади: 1 од 5 трансродови или интерсексуални лица биле физички или сексуално нападнати, што е двојно повеќе споредено со останатите ЛГБТИ групи.
 • Дискриминација: 1 од 5 лица се чувствува дискриминирано на работното место, а вкупно 1 од 3 лица се чувствува дискриминирано кога излегува да јаде, пие или да се дружи на некое јавно место.
 • Образование: 1 од 2 ЛГБТИ ученици изјавува дека некој од нивните соученици или наставници ги поддржуваат ЛГБТИ лицата.
 • Економска ситуација: 1 од 3 ЛГБТИ лица изјавуваат дека имаат тешкотии да врзат крај со крај. Ситуацијата е уште полоша за трансродовите и интерсексуалните лица (околу 1 од 2 лица).

Овој доказ ќе ја поддржи Стратегијата за еднаквост на ЛГБТИ лицата на Европската комисија која треба да биде објавена оваа година. ЕАОП ја повикува ЕУ и нејзините земји-членки да воспостават мерки за заштита на правата на ЛГБТИ лицата, вклучувајќи:

 • Криминал од омраза – да се изгради култура на нулта толеранција кон насилство и малтретирање на ЛГБТИ заедницата за да можат ЛГБТИ лицата да уживаат во своето право да се движат слободно и без страв. Да се инвестира во обука за да се осигури дека полицијата може да ги препознае, евидентира и правилно да го испита криминалот од омраза врз ЛГБТИ лицата, така што жртвите ќе се чувствуваат безбедно да пријавуваат напади и да бидат третирани еднакво.
 • Пријавување – да им се олесни на жртвите пријавувањето на кривични дела и дискриминација преку алатки за онлајн пријавување, служби за врски во заедницата и полициска обука. Соодветни тела за еднаквост на ресурсите за да можат ефективно да ги поддржат жртвите на дискриминација.
 • Дискриминација – усвојување на Директивата за еднаков третман со проширување на заштитата од дискриминација не само при вработувањето. Реализирање на сеопфатни национални планови за дејство со цел промовирање на почитувањето на правата на ЛГБТИ лицата во сите области на живеење.
 • Образование – создавање безбедна средина која нуди поддршка за младите ЛГБТИ лица во училиштата. Помагање на училиштата и наставниците да споделат искуства, да се спротивставуваат на малтретирањето насочено кон ЛГБТИ учениците и да обезбедат едукативни материјали во кои јасно е наведено дека ЛГБТИ определбата не е еднаква на болест.
 • Водење со пример – секој може да ја одигра својата улога за еднаквоста да стане реалност.

Оваа анкета ги опфаќа 27 земји-членки на ЕУ, Велика Британија, Србија и Северна Македонија. За прв пат, таа вклучува искуства на интерсексуални лица и млади ЛГБТИ лица на возраст од 15 до 17 години.

Заедно со главните резултати од анкетата, ЕАОП објави и опсежен онлајн истражувач на податоци, кој овозможува филтрирање на податоците по земја, по прашање од анкетата, и по Л, Г, Б, Т или И група. Повеќе информации За повеќе информации, погледнете го пакетот за медиуми или контактирајте нè на media@fra.europa.eu / Тел: +43 1 580 30 653

 

 

Документи