ноември 4, 2019

Закон за работнички права

Според Европската комисија, Државниот трудов инспекторат е слабата алка во контролата на спроведувањето на законите кои се однесуваат на почитување на работнички права во земјава.

Видео изјава на Вилдан Дрпљанин.