декември 13, 2019

Уранија Пировска: Законската рамка за исплата на регрес не е јасна

Работникот има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40 отсто од основицата, наведува Хелсиншкиот комитет за човекови права во правен осврт по однос на правото на регрес за годишен одмор со цел темелно информирање на работниците.

Укажуваат дека законската рамка за исплата на регрес не е јасна, и поради тоа работодавачите често го злоупотребуваат законот и исплаќаат по илјада, а некогаш и по сто денари.