август 16, 2018

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за јуни и јули 2018 година

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јуни и јули 2018 година, опфаќа теми од областите: дискриминација, говор на омраза, дела од омраза, семејно насилство, социјални права, работнички права и ЛГБТИ.

Документи