септември 21, 2018

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за август 2018 година

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за август 2018 година, опфаќа теми од областите: судски мониторинг, родово базирано насилство, дела од омраза, казнено- поправни установи и текстилни работнички.

Месечен извештај за човековите права во Република Македонија

Документи