октомври 17, 2018

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ – септември 2018

Во месечниот извештај за човекови права за септември 2018, Хелсиншкиот комитет нотира случаj на дискриминација врз основа на религија и верско уверување, случај на употреба на прекумерна сила и непрофесионално постапување на полициски службеници, како и продолжување на праксата семејното насилство да се регистрира како прекршок против јавниот ред и мир. Во однос на почитување на работничките права, регистрираме нередовна исплата на плати и молчење и непостапување на Државниот инспекторат за труд.

Хелсиншкиот комитет дава и соодветни препораки за постапување на надлежните институции.

Документи