април 29, 2020

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари-март 2020

Од јануари до март 2020, заедно со здружението Гласен текстилец, овозможивме правна и параправна помош за 171 случаи низ републиката и поднесовме четири барања за вонреден инспекциски надзор.  За повеќе детали околу состојбата со правата на текстилните работнички во овој период, погледнете го инфографикот.

Документи