декември 28, 2020

#4 Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари – декември 2020

Од јануари до декември 2020 година, заедно со здружението Гласен текстилец, овозможивме правна и параправна помош за 691 случаи во повеќе општини низ државата. Беа иницирани 32 постапки за прекршени права на текстилните работнички и работници, а во 12 постапки беа утврдени прекршувања од страна на инспекторатите.  За повеќе детали околу состојбата со правата на текстилните работнички во овој период, погледнете го инфографикот.

Документи