октомври 5, 2020

#3 Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари-септември 2020

Од јануари до септември 2020, заедно со здружението Гласен текстилец, овозможивме правна и параправна помош за 472 случаи во повеќе општини низ државата и поднесовме 27 барања за вонреден инспекциски надзор.  За повеќе детали околу состојбата со правата на текстилните работнички во овој период, погледнете го инфографикот.