ноември 16, 2012

Нашите синови и ќерки: Прашања за родителите на ЛГБТИ млади и возразни

Прирачникот „Нашите синови и ќерки: Прашања за родителите на лезбијки, геј мажи, бисексуалци и трансродови млади и возрасни“ е изготвен од страна на ЛГБТИ Центарот кој функционира како подружница на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Макдонија, посветена на правата на ЛГБТИ луѓето.

Центарот работи главно преку групи за поддршка, но и други проекти, како на пример обука за трансродни лица со цел јакнење на заедницата и создавање на медицински тим, говорна историја на ЛГБТИ лицата во Македонија и други проекти.

Прирачникот е финансиски поддржан од страна PFLAG (Parents, Families, & Friends of Lesbians and Gays) и Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.

Документи