февруари 11, 2019

​Хелсиншки се подготвува за темелен мониторинг на условите во затворите

Хелсиншкиот комитет за човекови права започна со подготовки за систематизирано набљудување на условите во сите казнено-поправни установи во државата, со посебен фокус на почитувањето на човековите права и човековото достоинство на лицата кои издржуваат казна затвор. Комитетот ќе ги испрати извештаите од мониторингот до сите релевантни државни институции, со препораки за подобрување на состојбата во установите.

Во таа насока, од 7 до 9 февруари 2019 година во Скопје се одржа тридневен тренинг за подготовка на методологија за спроведување на мониторинг посети во казнено-поправните установи. Обучувачи беа експерти од партнерската организација Косовски центар за рехабилитација на жртви од тортура.

Тренингот се спроведе во рамките на проектот „Живот зад решетки“, поддржан од страна на Амбасадата на САД.

Хелсиншкиот комитет за човекови права започна со подготовки за систематизирано набљудување на условите во сите казнено-поправни установи во државата, со посебен фокус на почитувањето на човековите права и човековото достоинство на лицата кои издржуваат казна затвор. Комитетот ќе ги испрати извештаите од мониторингот до сите релевантни државни институции, со препораки за подобрување на состојбата во установите.

Во таа насока, од 7 до 9 февруари 2019 година во Скопје се одржа тридневен тренинг за подготовка на методологија за спроведување на мониторинг посети во казнено-поправните установи. Обучувачи беа експерти од партнерската организација Косовски центар за рехабилитација на жртви од тортура.

Тренингот се спроведе во рамките на проектот „Живот зад решетки“, поддржан од страна на Амбасадата на САД.