Мрежи во кои членуваме

Учество во формални мрежи

 • Мрежа за заштита од дискриминација
 • Националната Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејното Насилство
 • Платформа за рoдова еднаквост
 • Национална мрежа против хомофобија и трансфобија
 • Мрежа за заштита на правата на Ромите
 • Македонска платформа против сиромаштија
 • ЕРА – ЛГБТИ Асоцијација за еднакви права за Западен Балкан и Турција
 • ПРИЗНЕТ – нова членка на Меѓународна мрежа во областа на затворени установи (членки се Италија и земјите од регионот)
 • Civil Solidarity Platform
 • Balkan Regional Rule of Law Network (Established by the American Bar Association)
 •  UNITED for intercultural action (UNITED against racism)
 • BABELNOR
 • Regional Network Against Homophobia
 • ILGA Europe
 • WOMAN AGAINST VIOLENCE EUROPE – WAVE

Неформални мрежи

 • Неформална мрежа за право на абортус во соработка со Х.Е.Р.А.
 • Мрежа – „Фронт за слобода на изразувањето“ – Фронтот за слобода на изразувањето е широка платформа составена од поединци, организации, институции и неформални групи кои функционираат како неформална мрежа со заедничка цел – зачувување и унапредување на основното човеково право – слободата на изразување во, првенствено во Република Македонија, но и секаде во светот.
 • Платформа против говор на омраза која се основаше во текот на 2015 година, по иницијатива на Хелсиншки комитет како дел од проектот Борба против говор на омраза, поддржан од НЕД. Во Платформата учествуваат 5 организации, односно Фондација Метаморфозис, Македонски институт за медиуми (МИМ), Младински образовен форум (МОФ), Пактиц Прилеп- центар за стратегии и развој и Цивил МК. Организациите имаат редовни состаноци, реакции со јавни соопштенија за говор на омраза, како и учество на меѓусебни и заеднички настани.
 • „ЗА ПРАВДА“ (FOR JUSTICE)-заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување
 • .Неформална мрежа ПРИСТАП ДО ПРАВДА во Република Македонија  составена од 5 овластени здруженија за давање на бесплатна правна помош и ФООМ.
 • Неформална мрежа ПРАВНО ЗАЈАКНИ
 • Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch II