Corner Извештаи

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ март, 2018 18 Април 2018

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Целосниот извештај може да го преземете на следниот линк.


Овој извештај е подготвен со поддршка од страна на Европската унија во рамки на проектот „Помош на патот - Поттикнување на заштита на човековите права на мигрантите кои што поминуваат низ Македонија и Србија“. За содржинината исклучиво е одговорен Хелсиншкиот комитет за човекови права и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo