Corner Raporte

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 August 2009

Shtator  2009

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

1.1. “Pishmanllëku” i MPB pas dy vitesh punë në propozim ligjin për procedurë penale!

1.2. “Eutanazia” Qeveritare e sektorit civil të Maqedonisë 

1.3. Autokracia në administratë!

1.4. Mekanizëm  Kombëtar Parandalues në ndryshimet e Ligjit për Avokatin popullor  

1.5. Ka ardhur koha që të ndërpritet me...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 July 2009

Qershor 2009

1.           NGJARJE PUBLIKE  DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1.                Leksion për studentët e pa dëgjueshëm 

1.2.                Etika në religjionet ose vënia e sërishme e mësim besimit  vetëm me nocion më të sofistikuar?  

1.3.    ...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 03 June 2009

Maj 2009

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

          1.1. “Matje e muskujve” midis MPB dhe Ministrisë së drejtësisë

          1.2. Letra e Kryeministrit

          1.3. Policia frikëson 

          1.4. (Mos)përpjekja politike për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

 ...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 May 2009

Prill 2009

1. NGARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Qeveri për ÇDO GJË...

1.2. Gjyqësia (sërish) u rrëzua në provimin e pavarësisë

1.3. Nepotizëm ose ?!

1.4. Beneficionet e shlyera për fëmijë të dytë dhe të katërt

2. SHKELJE E TË DREJTAVE EKONOMIKE DHE SOCIALE

2.1. Rasti Nderim Mamuti dhe të tjerët, Shkup

2.2. Vallë a ekziston përgjegjësi për veprimin joligjor – rasti Çerdhja e...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 April 2009

Mars 2009

1.  NGJARJE PUBLIKE DHE SHKLELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Zgjedhjet 2009

1.2. Gjykata Kushtetuese i shleu stimulimet kontestuese të natalitetit 

1.3. Hospitalizimi në Spitalin Psikiatrik “Skopje” në kufirin e legalitetit

1.4. Gabim sistematik ose....?

2. SHKELJE TË TË DREJTAVE EKONOMIKE DHE SOCIALE

2.1. Raste të punëtorëve të lënduar dhe që kanë humbur jetën në vendin e punës.

...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57