Corner Извештаи

Извештај на Мрежата за заштита од дискриминација 19 May 2014

Овој извештај се однесува на работењето на Мрежата за заштита од дискриминација во изминатите три години и три месеци. Главната цел на извештајот е да даде информација за остварувањето на заштитната функција на Комисијата за заштита од дискриминација, преку презентација на начинот на кој е постапувано во однос на претставките што членките на Мрежата ги доставија до КЗД во изминатите три години...

Конечен извештај: Претседателски и Предвремени парламентарни избори 2014 29 April 2014

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија согласно својата мисија и визија ги следи повредите на избирачкото право на граѓаните. Покрај поплаките на граѓаните, Комитетот ги следеше и говорот на омраза и кривичните дела сторени од омраза со особен интерес за анализа во однос на нивното зголемување или намалување во предизборниот, изборниот и пост-изборниот период. Овој...

Посебен извештај: Претседателски избори 2014 (прв круг) 23 April 2014

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија согласно својата мисија и визија ги следи повредите на избирачкото право на граѓаните. Покрај поплаките на граѓаните, Комитетот ги следеше и говорот на омраза и кривичните дела сторени од омраза со особен интерес за анализа во однос на нивното зголемување или намалување во предизборниот, изборниот и пост-изборниот период. Овој...

Месечен извештај - март 2014 10 April 2014

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2014 година ги опфаќа темите: Марш против сиромаштија под мотото „5 до 12“, Осум кривични дела и инциденти сторени од омраза, Пензионирани полициски службеници и правото на старосна пензија и Мрежата за заштита од дискриминација замешувач во судска постапка. Месечниот извештај можете да го преземете на...

Финансиски извештај 2013 15 March 2014

Хелсиншкиот комитет за човекови права, во согласност со член 23, став 1, алинеја 2 и член 53 став 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), го објавува својот Финансиски извештај за 2013 година. 

Финансискиот извештај можете да го преземете на следниов линк 

Месечен извештај - февруари 2014 10 March 2014

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2014 година ги опфаќа темите: Протест на здружение на стечајни работници УНИТ Куманово, Предизборни активности, Зголемен бројот на кривични дела и инциденти сторени од омраза и Предмет за заштита од дискриминација во Основен суд Гостивар. Месечниот извештај можете да го преземете на следниов линк...
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo