Corner Извештаи

Месечен извештај - февруари 2013 31 March 2013

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2013 година ги опфаќа темите: Уставниот суд не ја заштити автономијата на универзитетот; Избор на судии и јавни обвинители – опасност од дефицит на кадри во правосудството; Предлог на закон за правосудниот испит; Повреда на правото на судење во разумен рок; Случај Виктор Краљевски –...

Финансиски извештај 2012 15 March 2013

Хелсиншкиот комитет за човекови права, во согласност со член 23, став 1, алинеја 2 и член 53 став 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), го објавува својот Финансиски извештај за 2012 година. 

Финансискиот извештај можете да го преземете на следниов линк 

Месечен извештај - јануари 2013 01 March 2013

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2013 година ги опфаќа темите: Народен правобранител; Граѓанска иницијатива „АМАН“; Говор на омраза; Дискриминација на Бошњаци, членови на совети на политички партии, притворени лица и Ромите во образовниот систем. 

Месечниот извештај можете да го превземете на следниов линк 


Посебен извештај: Собрание на РМ, 24 декември 2012 07 February 2013

Хелсиншкиот комитет, согласно својата мисија и визија за мониторинг на состојбите со човековите права во РМ, одблиску ги набљудуваше протестите на 24 декември 2012 година пред Собранието на РМ. Покрај документирање на протестите, претставници на Комитетот беа во можност да проследат и дел од случувањата во зградата на Собранието, пред и за време на одржувањето на Четириесет и деветтата седница,...

Квартален извештај (октомври - декември 2012) 06 February 2013

Кварталниот извештај за состојбата со човековите права во РМ за периодот октомври - декември 2012 ги опфаќа темите: Марш на толеранцијата, Граѓанска иницијатива „АМАН“, Удар врз уставнито поредок на РМ, Говор на омраза, Принцип на секуларност на државата, Лустрација, Закон за граѓанска одговорност, Тортура врз притворенци во Скопје, Уставна иницијатива за Законот за семејство, Душко „Млекарот“,...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo