март 20, 2020

Информации за пристап до правна помош наменети за деца со попреченост и нивните семејства

Што може да направиш доколку се чувствуваш дискриминира/на? Што содржи примарната правна помош што ја обезбедува Хелсиншкиот комитет?

Подолу може да ја преземете информативната брошура за пристап до правна помош наменети за деца со попреченост и нивните семејства на македонски и ромски јазик

Документи