јули 10, 2019

Месечен извештај за состојбата со човековите права – јуни 2019

Месечен извештај за човековите права во Република Македонија

ЈУНИ 2019

СЕМЕЈНО И РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

  • Проценка на ризикот на жртвите на семејно насилство

ДЕЛА ОД ОМРАЗА

  • Трендот на малолетници инволвирани во инциденти сторени од омраза продолжува

ГОВОР НА ОМРАЗА

  • Двојно зголемен тренд на говор на омраза во месец јуни

РАБОТНИЧКИ ПРАВА

  • Државниот инспекторат за труд треба да ја обезбедува институционалната заштита на правата од работен однос

ТЕКСТИЛНИ РАБОТНИЧКИ

  • Текстилна фабрика во Пробиштип не врши електронска евиденција на работно време

Документи