мај 23, 2018

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за март – април 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за март – април 2018 година опфаќа теми од областите: Правосудство, Дискриминација, Полиција, Медиуми, Бегалци, Мигранти и Баратели на Азил; Права на деца.

Документи