март 15, 2023

Месечен извештај состојбата со говорот на омраза во РСМ – февруари 2023

Извештаите се дел од проектот Унапредување на заштитните механизми за бесплатна правна помош и говор на омраза во Република Северна Македонија кој го спроведуваме со поддршка на ФООМ.

 

Документи