октомври 14, 2019

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари – септември 2019

Во периодот од јануари до септември 2019 година беа изготвени 20 барања за вонреден инспекциски надзор и беа дадени 906 правни советувања. Во овој период, со правната и параправната помош беа опфатени 60 конфекции. Ова се дел од податоците содржани во Инфографикот за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници.

Информаторот е изготвен во рамки на проектот ,,Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување”, финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Документи