март 27, 2019

Финансиски извештај за работата на Хелсиншкиот комитет во 2018 година

Финансискиот извештај за работата на Хелсиншкиот комитет за човекови права за 2018 година е достапен на следните линкови:

Документи